A Hit ereje

Számomra a bibliai hit és az Élő Istennel való személyes közösség nagyon fontos az életem minden területén – így a sporttevékenységemben is.

Keresztény családban nőttem fel, ezért már gyermekkoromban megismerkedhettem a Bibliával, továbbá Isten valóságos jelenlétét is megízlelhettem. Ennek ellenére – mint minden hívőnek – így nekem is szükségem volt arra, hogy önálló hitre jussak, és személyes közösségbe kerüljek Istennel. 11-12 éves koromtól kezdve egyre erősebb vonzást éreztem arra, hogy Istent megismerjem. Végül 2004-ben megtértem, befogadtam Jézus Krisztust a szívembe.

Ez után sajnos nem voltam hűséges az Úrhoz, mivel sok mindenben engedetlenkedtem, ami aztán számos „vargabetűhöz” vezetett. Hála Istennek, Ő ennek ellenére is sokat támogatott engem, mivel a reménységet és a bizalmat mindig megtartotta bennem. Habár a bűnök miatt nem volt jó kapcsolatom Istennel, az Ő Igéjét sohasem vetettem meg és igazából végig Őhozzá akartam tartozni. Az érettségi időszakhoz közeledve éreztem, hogy ezt a fontos szövetséget mindenképpen helyre kell állítani. Ehhez sajnos nem volt elég hitem és erőm, de aztán az egyetem első évében hirtelen minden megváltozott.

Egy jó barátomon keresztül ugyanis az Úr olyan intenzív hívásban részesített, amit egyszerűen nem lehetett visszautasítani. Ennek köszönhetően 2011 tavaszán megadtam magam és igazából, őszintén megtértem. Ez az éles fordulat olyan jelentős szellemi, lelki és erkölcsi megújulással járt, ami nagyon nagy boldogsággal töltött el, hiszen évekig vártam már erre a csodára. Végre jóba lettem Istennel, önmagammal és az embertársaimmal.

Azóta egyre szorosabb szövetségbe és közösségbe kerülök Istennel és így az életem is egyre élvezetesebbé válik. A nyugodt lelkiismeretem és a szívemben létrejött üdvbizonyosság révén minden nap békességben kelhetek, feküdhetek, ami igazán jó érzés számomra, mert korábban sokat szorongtam a kiszolgáltatottságom miatt. Isten az Ő szeretetéből egyre több áldásban részesít és egyre többet ad magából. Ezzel együtt engem is egyre jobban megtanít arra, hogy miként kell szeretetben járni és adni. Amióta az Urat szolgálom, Isten az Ő akaratát folyamatosan megismerteti velem, valamint képessé tesz arra, hogy átadjam az egyes életterületeimet Neki, és így összhangba kerüljek az Ő jó tervével.

A futással kapcsolatban is mindinkább azt éreztem, hogy ezzel Istennek van konkrét célja, ezért használni akar. Ennek hatására, az utóbbi években jelentősen újraértelmeztem az élsportolást. Rájöttem, hogy ezzel a tehetséggel sáfárkodnom kell – ráadásul nem is elsősorban önmagam miatt, hanem azért, hogy a futásom Isten dicsőségére váljék, és az embertársaim számára is áldást jelentsen.

Amennyiben felkeltettem az érdeklődésedet, ajánlom figyelmedbe a legfantasztikusabb könyvet, a Bibliát, amit online is tudsz olvasni az alábbi linken. A hitről pedig az alábbi oldalon olvashatsz sok értékes dolgot.